Fundaţia

Scopurile și competențele fundației

1. Promovarea și susținerea folosinței turistice a monumentelor istorice săsești prin:

  • Publicații precum ghiduri turistice, pliante, cărți poștale, hărți pentru monumente în diferite limbi.
  • Unificarea și coordonarea ofertei turistice prin calificarea personalului dela fața locului: paraclisieri, curatori și administratori.
  • Publicarea unei liste cu adrese și numere de telefon pentru programarea unor vizite de monumente.

2. Asistență prin consultanță a proprietarilor de monumente:

  • Cunoașterea și respectarea legislației de monumente. Probleme speciale la monumentele și obiecte culturale săsești.
  • Asistență pentru proiectarea în domeniul monumentelor.
  • Elaborarea documentațiilor de licitație și asistență la licitații.
  • Asistență la alegerea unor firme cu experiență în domeniul monumentelor istorice.
  • Decontări de lucrări.

3. Asistență în domeniul legislației

  • Elaborarea unor contracte model pentru închiriere sau vânzări de imobile monumente sau în zonă de protecție.

Documentele aferente

Act constitutiv

Statutul fundaţiei Patrimonium Saxonicum